Ταυτότητα επιχείρησης

Εταιρεία: Naturecan Ltd

Διεύθυνση: Bank Chambers SK1 1AR St. Petersgate, Stockport United Kingdom

E-Mail: support-gr@naturecan.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 211 1987885

Ιστοσελίδα: https://www.naturecan.gr/

Εκπροσωπείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο: Andrew James Duckworth

Αριθμός μητρώου ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27α του νόμου περί ΦΠΑ: DE339837937

© 2020 Naturecan LTD, εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία (αριθμός μητρώου: 11973527), έδρα:

Bank Chambers, SK1 1AR St. Petersgate, Stockport, Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αποστολή γίνεται από την Ολλανδία με την DHL εντός 8-12 εργάσιμων ημερών. Δεν υπάρχουν τελωνειακοί δασμοί ή παρόμοια.

Registry Court: Registrar of Companies for England and Wales

Αριθμός μητρώου: 11973527

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Bank Chambers SK1 1AR St. Petersgate, Stockport, United Kingdom.