Όροι και προυποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («οι Όροι») διέπουν τους χρήστες («εσείς» ή «σας») τη χρήση της ιστοσελίδας www.naturecan.gr («ο ιστότοπος») και τη σχέση σας με:

(i) Naturecan Ltd. με έδρα την Naturecan Ltd. Bank Chambers, Stockport, SK1 1AR.

(«εμείς», «μας» ή «εμείς»). Παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά καθώς επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με το νόμο. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, παρακαλώ μην έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, τότε επικοινωνήστε μαζί μας.

1. Συμφωνία

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους.

2. Τροπολογίες

Διατηρούμε το δικαίωμα:

Να ενημερώσουμε τους παρόντες Όρους από καιρό σε καιρό και οι τυχόν αλλαγές θα σας κοινοποιηθούν μέσω κατάλληλης ανακοίνωσης στον Ιστότοπο.

Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε για αυτές τις αλλαγές.

Οι αλλαγές θα ισχύουν για τη χρήση του δικτυακού τόπου αφού έχουμε κάνει κάποια ανακοίνωση. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε τους νέους Όρους, δεν θα πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αλλαγή, η χρήση της Ιστοσελίδας σας υποδεικνύει τη συγκατάθεσή σας να δεσμεύεστε από τους νέους Όρους και τροποποιείτε ή αποσύρετε προσωρινά ή μόνιμα αυτή την Ιστοσελίδα και το υλικό που περιέχεται μέσα σε (ή οποιοδήποτε μέρος) χωρίς ειδοποίηση προς εσάς και επιβεβαιώνετε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι σας για οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανάκληση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της.

3. Εγγραφή

Εσείς εγγυάστε ότι:

Τα προϊόντα που αγοράζονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για ιδιωτική και οικιακή χρήση και δεν προορίζονται για επαναπώληση. Θα μας ειδοποιήσετε αμέσως σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στις προσωπικές πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αντιπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση:

Support@naturecan.com

4. Πολιτική απορρήτου

Θα αντιμετωπίσουμε όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες ως εμπιστευτικές και θα τις χρησιμοποιήσουμε μόνο σύμφωνα .με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όταν αγοράζετε σε αυτόν τον ιστότοπο, θα σας ζητήσουμε να καταχωρίσετε προσωπικά στοιχεία για να σας αναγνωρίσουμε, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση παράδοσης, την πιστωτική σας κάρτα ή άλλα στοιχεία πληρωμής. Επιβεβαιώνουμε ότι αυτές οι πληροφορίες θα τηρούνται από εμάς σύμφωνα με την εγγραφή που έχουμε στο Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων.

5. Προστασία της ασφάλειας σας

Για να βεβαιωθείτε ότι η πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα δεν χρησιμοποιείται χωρίς τη συγκατάθεσή σας, θα επικυρώσουμε το όνομα, τη διεύθυνση και άλλα προσωπικά στοιχεία που έχετε παράσχει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας έναντι τρίτων κατάλληλων βάσεων δεδομένων.

Αναλαμβάνουμε πολύ σοβαρά τον κίνδυνο της απάτης στο Διαδίκτυο. Με την αύξηση των συναλλαγών με δόλιες πιστωτικές κάρτες, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι παραγγελίες ελέγχονται διεξοδικά, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί. Υπάρχει πιθανότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για πρόσθετους ελέγχους ασφαλείας και ζητάμε τη συνεργασία σας για να μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε. Δεν θα ανεχθούμε δόλιες συναλλαγές και αυτές οι συναλλαγές θα αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές.

Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων συμφωνείτε να γίνονται τέτοιοι έλεγχοι.

Κατά την εκτέλεση αυτών των ελέγχων, τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε μπορούν να αποκαλυφθούν σε εγγεγραμμένο Οργανισμό Πιστοληπτικής Αναφοράς, ο οποίος μπορεί να τηρεί αρχείο αυτών των πληροφοριών. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αυτό γίνεται μόνο για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας, ότι δεν εκτελείται πιστωτικός έλεγχος και ότι η πιστοληπτική σας ικανότητα δεν θα επηρεαστεί. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε θα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και αυστηρά σύμφωνα με τον περί Προστασίας Δεδομένων Νόμο του 1998.

6. Συμμόρφωση

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, καταστατικά και κανονισμούς σχετικά με την Ιστοσελίδα και τη χρήση της. Συμφωνείτε να μην ανεβάσετε ή να μεταδώσετε μέσω της Ιστοσελίδας:

Οποιεσδήποτε ιούς υπολογιστών ή οτιδήποτε άλλο προορίζεται για παρεμβολή, διακοπή ή διακοπή των κανονικών διαδικασιών λειτουργίας ενός υπολογιστή και κάθε υλικό που είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό ή άσεμνο.

7. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε πλήρως και να μας υπερασπιστείτε, καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους προμηθευτές μας, ακίνδυνα αμέσως μετά από αίτηση από και έναντι όλων των απαιτήσεων, των ζημιών, των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων από εσάς, ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία.

8. Σύνδεσμοι Τρίτων

Για λόγους ευκολίας προς τους πελάτες μας, ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή υλικό που είναι πέρα από τον ελέγχο μας. Για την ενημέρωσή σας, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιου είδους ιστότοπους ή υλικό ούτε τις εξετάζουμε ούτε τις εγκρίνουμε. Δεν θα ευθυνόμαστε, άμεσα ή έμμεσα, για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ούτε για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή παράβαση που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε τέτοια διαφήμιση, περιεχόμενα, προϊόντα, υλικά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε τέτοιες εξωτερικές ιστοσελίδες ή πηγές.

9. Παραγγελίες

Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή και διαθεσιμότητα. Αν τα παραγγελθέντα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα, θα ειδοποιηθείτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ή με άλλα μέσα εάν δεν έχει δοθεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και θα έχετε την επιλογή είτε να περιμένετε έως ότου το στοιχείο είναι διαθέσιμο από το απόθεμα ή να ακυρωθεί η παραγγελία σας.

Τυχόν παραγγελίες σας θα θεωρηθούν ως μια προσφορά αγοράς των αγαθών ή υπηρεσιών από εμάς και έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε τέτοιες προσφορές ανά πάσα στιγμή. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, την οποία ενδέχεται να λάβετε από εμάς, δεν θα σημαίνει ότι δεχόμαστε την προσφορά σας για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο. Η σύναψη μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς θα πραγματοποιηθεί όταν (i) χρεωθούμε τον λογαριασμό σας με πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή PayPal ή (ii) αποσταλλούν τα αγαθά προς εσάς ή ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες, όποιο από τα δύο είναι το τελευταίο.

Θα λάβουμε κάθε εύλογη μέριμνα, στο μέτρο που μπορούμε να το πράξουμε, να διατηρήσουμε τις λεπτομέρειες της παραγγελίας και της πληρωμής σας ασφαλείς, αλλά αν δεν υπάρξει αμέλεια εκ μέρους μας, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια που μπορεί να υποστείτε αν κάποιος τρίτος προμηθεύσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα που παρέχονται από εσάς κατά την πρόσβαση ή την παραγγελία από την Ιστοσελίδα.

Τα προϊόντα που πωλούνται στην Ιστοσελίδα δεν προορίζονται για επαναπώληση ή διανομή. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε παραγγελίες ή / και να αναστείλουμε λογαριασμούς όπου πιστεύουμε ότι παραγγέλλονται προϊόντα παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη.

Αναλαμβάνετε τον κίνδυνο για τα προϊόντα αφού παραδοθούν στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε ορίσει κατά την παραγγελία των προϊόντων. Δε δεχόμαστε καμία ευθύνη όταν παρέχετε μια εσφαλμένη διεύθυνση παράδοσης ή όπου δεν μπορείτε να συλλέξετε τα προϊόντα από τη διεύθυνση παράδοσης που έχετε ορίσει.

10. Δικαιώματα ακύρωσης

Όπου αγοράσατε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ως καταναλωτή (δηλ. Για ιδιωτική χρήση σε αντίθεση με την επαγγελματική χρήση), παρακαλούμε να σημειώσετε ότι έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε κάθε σύμβαση που συμπληρώθηκε μαζί μας εντός 14 ημερών από την ημέρα που αποκτήσατε φυσική κατοχή των εμπορευμάτων.

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια σύμβαση σύμφωνα με αυτή τη ρήτρα, τότε ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφών.

11. Τιμές και πληρωμές

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. (όπου ισχύει) και είναι σωστές κατά την είσοδο στο σύστημα. Διατηρούμε ωστόσο το δικαίωμα να αλλάζουμε τιμές ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Οι παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που εισπράττονται όταν η παράδοση φτάσει στη χώρα προορισμού σας. Τυχόν τέτοιες πρόσθετες χρεώσεις πρέπει να επιβαρύνονται από εσάς. Πρέπει να σημειώσετε ότι οι τελωνειακές πολιτικές και πρακτικές ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα. Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό τελωνείο για πληροφορίες.

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη μεταφορά αγαθών εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, οι διασυνοριακές αποστολές ενδέχεται να υπόκεινται στο άνοιγμα και την επιθεώρηση από τις τελωνειακές αρχές. Για όλα τα αγαθά που αποστέλλονται σε εσάς σε μια διεύθυνση εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, θεωρείτε ότι είστε ο εισαγωγέας των αγαθών και πρέπει συνεπώς να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και κανονισμούς της χώρας στην οποία παραδίδονται τα αγαθά.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε σημαντική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μέσω του λογαριασμού PayPal. Η πληρωμή θα χρεωθεί και θα εκκαθαριστεί από το λογαριασμό σας πριν από την αποστολή του αγαθού σας ή την παροχή της υπηρεσίας σε εσάς. Εάν η πληρωμή πρόκειται να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, πριν από την εγγραφή θα κρατηθείη αξία των £ 0.01 της κάρτας έως ότου ο εκδότης της κάρτας επικυρώσει την πληρωμή.

Στην απίθανη περίπτωση που η τιμή που εμφανίζεται στη σελίδα πληρωμής είναι λάθος και το ανακαλύπτουμε πριν δεχτούμε την παραγγελία σας σύμφωνα με την παράγραφο 9, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πουλήσουμε τα προϊόντα μας σε εσας στην αναγραφόμενη τιμή. Προσπαθούμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας είναι ακριβείς, αλλά μερικές φορές μπορεί να προκύψουν γνήσια λάθη. Εάν ανακαλύψουμε ένα λάθος στην τιμή των αγαθών που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας με τη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν ακυρώσετε την παραγγελία σας και έχετε ήδη πληρώσει για τα αγαθά, τότε θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Επιβεβαιώνετε ότι ο λογαριασμός πίστωσης, χρεωστικής κάρτας ή PayPal που χρησιμοποιείτε είναι δικός σας. Όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών / χρεωστικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους επικύρωσης και εξουσιοδότηση από τον εκδότη της κάρτας. Εάν ο εκδότης της κάρτας πληρωμής αρνηθεί ή δεν επιτρέψει για οποιονδήποτε λόγο την πληρωμή σε εμάς, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη παράδοση.

Εάν η πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα δεν γίνει με επιτυχία, για οποιονδήποτε λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα να επαναλάβουμε τη διαδικασία πληρωμής. Θα σας δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 48 ωρών πριν από οποιαδήποτε επανεξέταση για την επεξεργασία της πληρωμής στέλνοντας σας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που μας δώσατε. Αν δεν θέλετε να προσπαθήσουμε ξανά να επεξεργαστούμε την πληρωμή, πρέπει να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 48 ωρών από την αποστολή του παρόντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο έναν κωδικό έκπτωσης με κάθε παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε ή να ακυρώσουμε τυχόν παραγγελίες στις οποίες προσθέτετε περισσότερους από έναν κωδικούς έκπτωσης στο καλάθι.

Σας επιτρέπουμε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους κωδικούς έκπτωσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις στις οποίες εκδόθηκαν, οι οποίες, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν όρους σχετικά με την καταλληλότητά σας για χρήση και μέγιστη αξία παραγγελίας.

Παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις προτού υποβάλετε μια παραγγελία, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε ή να ακυρώσουμε παραγγελίες που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους όρους ακόμα και αν έχει χρεωθεί η πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης των κωδικών έκπτωσης και αυτών των όρων και προϋποθέσεων, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του κωδικού έκπτωσης. Αντίγραφο των όρων και προϋποθέσεων του κωδικού έκπτωσης μπορεί να ληφθεί ταχυδρομικά ή τηλεφωνώντας στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας.

12. Επιλεξιμότητα αγοράς

Για να δικαιούστε να αγοράσετε προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο και να συνάψετενομίμως συμβάσεις σε αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, πρέπει:

Με την προσφορά για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε 18 ετών ή άνω και μας εξουσιοδοτείτε να μεταδίδουμε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων αναβαθμισμένων πληροφοριών) για την απόκτηση πληροφοριών από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αριθμών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή πιστωτικών εκθέσεων για να πιστοποιήσουμε την ταυτότητά σας, να επικυρώσουμε την πιστωτική σας κάρτα, να λάβουμε μια αρχική εξουσιοδότηση πιστωτικής κάρτας και να εγκρίνουμε μεμονωμένες συναλλαγές αγοράς.

13. Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, τη βάση δεδομένων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποδέχεστε ότι το υλικό και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της Ιστοσελίδας με εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Μπορείτε να ανακτήσετε και να προβάλετε το περιεχόμενο του ιστότοπου σε μια οθόνη υπολογιστή, να αποθηκεύσετε τέτοιου είδους περιεχόμενα σε ηλεκτρονική μορφή στο δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτού του περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτα όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας. Δεν επιτρέπεται να αναπαραγάγετε, να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε από τα υλικά ή τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας.

14. Περιορισμός ευθύνης

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη στους Όρους, τίποτα στους παρόντες Όρους:

Ο Δικτυακός Τόπος παρέχεται με βάση «ως έχει» και «ως διαθέσιμο» χωρίς καμία εκπροσώπηση ή επικύρωση και δεν παρέχουμε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σε σχέση με αυτό και τη χρήση του. Αναγνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια ή το απόρρητο της Ιστοσελίδας και οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από εσάς. Πρέπει να αναλάβετε τον κίνδυνο που συνδέεται με τη χρήση του Internet.

Ενώ θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα είναι σωστό, αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας, δεν μπορούμε να δεχθούμε την ευθύνη αν αυτό δεν συμβαίνει. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών ή για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με την Ιστοσελίδα. Αν είμαστε ενημερωμένοι για οποιεσδήποτε ανακρίβειες στο υλικό του Δικτυακού Τόπου θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε το συντομότερο δυνατό.

IΣυγκεκριμένα, απορρίπτουμε όλες τις υποχρεώσεις σε σχέση με τα ακόλουθα:

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή τρίτου για τυχόν επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές (και οι δύο όροι περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, καθαρή οικονομική απώλεια, απώλεια κερδών, απώλεια επιχείρησης , απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης, σπατάλη δαπανών, απώλεια ιδιωτικού απορρήτου και απώλεια δεδομένων) ή οποιαδήποτε άλλη έμμεση, ειδική ή σωφρονιστική αποζημίωση που προκύπτει ή σχετίζεται με την Ιστοσελίδα.

15. Αποζημίωση

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμο, τότε αυτή η διάταξη θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από τους παρόντες Όρους και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των οποιωνδήποτε υπόλοιπων διατάξεων Όρων.

16. Απαλλαγή

Καμία παραίτηση από εμάς δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε διαδικασία ή διαδοχική παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης.

17. Πλήρης Συμφωνία

Αυτοί οι όροι αποτελούν το σύνολο της βάσης οποιασδήποτε συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ εσάς και εμάς.

18. Νόμος και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και οι τυχόν διαφορές θα αποφασίζονται μόνο από τα αγγλικά δικαστήρια.

19. Κριτικές

Εάν υποβάλετε μια κριτική, μας παρέχετε ένα μη αποκλειστικό, απαλλαγμένο από δικαιώματα, διαρκές, αμετάκλητο και πλήρως δευτερεύον δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγων έργων, διανομής και εμφάνισης ενός τέτοιου περιεχομένου σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο.

Χορηγείτε στο Naturecan.com και στους υποκείμενους αδείας του το δικαίωμα χρήσης του ονόματος που υποβάλλετε με το εν λόγω περιεχόμενο, αν το επιλέξουν.

Συμφωνείτε να παραιτηθείτε από το δικαίωμά σας να αναγνωρίζεστε ως συντάκτης τέτοιου περιεχομένου και το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην υποτιμητική μεταχείριση αυτού του περιεχομένου.

Συμφωνείτε να εκτελέσετε όλες τις περαιτέρω πράξεις που είναι απαραίτητες για να τελειοποιήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα που έχετε χορηγήσει στο naturecan.com, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης πράξεων και εγγράφων, κατόπιν αιτήματος του naturecan.com.

Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι έχετε στην κατοχή σας ή ελέγχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα του περιεχομένου που δημοσιεύετε κατά την ημερομηνία που το περιεχόμενο ή το υλικό έχει υποβληθεί στο naturecan.com.

20. Διαγωνισμοί

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους χωρίς προειδοποίηση από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι κανόνες θα θεωρούνται ότι ισχύουν για κάθε διαγωνισμό, εκτός εάν η συγκεκριμένη οδηγία σε διαγωνισμό προβλέπει διαφορετικά.

Με την είσοδό τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρούνται ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει αυτούς τους Όρους και δεσμεύονται από αυτούς. Όλες οι αποφάσεις μας θα είναι τελικές και δεσμευτικές και δεν θα υπάρξει αλληλογραφία.

Δεν δικαιούται να συμμετάσχει οποιοσδήποτε είναι υπάλληλος ή μέλος της οικογένειας ενός υπαλλήλου της Naturecan Ltd. ή άλλου προσώπου που έχει άμεση σχέση με την οργάνωση συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, εκτός εάν καθορίζεται ή υπονοείται οποιοδήποτε άλλο όριο ηλικίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει, εάν είναι κάτω των 18 ετών, να λάβουν εκ των προτέρων άδεια από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους.

Όλες οι εγγραφές πρέπει να παραληφθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στον διαγωνισμό. Οι αιτήσεις θα εγγραφούν κατά την υποβολή τους. Καμία ευθύνη για τυχόν εφαρμογές που είναι λανθασμένες, έχουν χαθεί για τεχνικούς ή άλλους λόγους ή έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης.

Διατηρούμε το απόλυτο δικαίωμα να αποκλείουμε χωρίς προειδοποίηση τις συμμετοχές σε οποιονδήποτε διαγωνισμό που θεωρούμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα τεχνικά μέσα για να εισαχθούν και πιστεύουμε ότι είναι απάτη.

Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για το κόστος τους για πρόσβαση σε δίκτυα υπολογιστών.

Δεν θα ευθυνόμαστε ή δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για: (i) οποιαδήποτε αποτυχία από τον νικητή ή οποιονδήποτε συμμετέχοντα να συμμορφωθεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. (ii) τυχόν διαταραχή, καθυστέρηση ή εσφαλμένη διεύθυνση των καταχωρήσεων, ή (iii) οποιαδήποτε αποτυχία διακομιστή, συστήματος ή δικτύου, δυσλειτουργία ή δυσκολία πρόσβασης.

Θα είμαστε ο διοργανωτής όλων των διαγωνισμών που υπόκεινται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

20.1 Έπαθλα

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διατίθεται το διαφημισμένο βραβείο, διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αντικαταστήσουμε ένα παρόμοιο βραβείο ισοδύναμης ή μεγαλύτερης αξίας.

Μόνο ένα βραβείο θα απονεμηθεί ανά νοικοκυριό.

Δεν θα υπάρξουν μετρητά ή άλλες εναλλακτικές λύσεις έναντι του προσφερόμενου βραβείου και τα βραβεία δεν είναι μεταβιβάσιμα.

20.2 Κοινοποίηση

Το όνομα του νικητή θα επιλεγεί σε τυχαία κλήρωση, μετά την καταληκτική ημερομηνία, από όλες τις έγκυρες αιτήσεις που έχουν ληφθεί.

Ο νικητής του βραβείου θα ειδοποιηθεί εντός 28 ημερών από την επιβεβαίωση του νικητή.

Παρακαλώ επιτρέψτε 28 ημέρες για την παράδοση όλων των βραβείων.

Εάν ο νικητής ενός διαγωνισμού δεν είναι σε θέση να πάρει ένα βραβείο για οποιονδήποτε λόγο ή εάν ο νικητής δεν μπορεί να ειδοποιηθεί μετά από εύλογες προσπάθειες, τότε μπορούμε να διαθέσουμε το βραβείο όπως το θεωρούμε κατάλληλο χωρίς καμία ευθύνη έναντι του νικητή για το γεγονός αυτό.

Για κάθε διαγωνισμό, θα δοθεί μόνο ένα βραβείο ανά εισερχόμενη / ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα ονόματα των νικητών θα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Τα ονόματα των νικητών μπορούν να δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας ή / και στο Facebook, στο Twitter ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα κοινωνικών μέσων.

20.3 Διεκδίκηση Βραβείων

Τα βραβεία / εισιτήρια του διαγωνισμού μπορούν να περιοριστούν σε ορισμένες περιόδους του έτους και εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, όλα τα βραβεία πρέπει να λαμβάνονται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που κάποιο τρίτο πρόσωπο πρόκειται να απονείμει έπαθλα, ο νικητής θα πρέπει να ολοκληρώσει όλες τις κατάλληλες ή ισχύουσες κρατήσεις ή άλλες διατυπώσεις απευθείας με αυτούς τους παρόχους. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για τις πράξεις / αθετήσεις των άλλων προσώπων ή εταιρειών.

21. Προσφορές / Εκπτώσεις

Έκπτωση ιστότοπου / επιλεγμένου στοιχείου

Η έκπτωση εφαρμόζεται στο καλάθι, με εξαίρεση τα δώρα και άλλα διαφημιστικά είδη. Η μέγιστη τιμή έκπτωσης και το ποσοστό θα διαφέρουν ανάλογα με την προσφορά.

Κλιμακωτές Εκπτώσεις

Η έκπτωση εφαρμόζεται όταν πληρούνται οι απαιτήσεις προσφοράς. Η μέγιστη τιμή έκπτωσης και το ποσοστό θα διαφέρουν ανάλογα με την προσφορά.

Μείωση των εκπτώσεων

Το ποσοστό έκπτωσης μειώνεται περιοδικά με την πάροδο του χρόνου, όπως αναφέρεται. Η μέγιστη τιμή έκπτωσης και το ποσοστό θα διαφέρουν ανάλογα με την προσφορά.

Προηγούμενη / Τωρινή Τιμολόγηση

Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα σε προϊόντα όπως εμφανίζονται στις σελίδες προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τιμολόγηση προηγούμενη / τωρινή μπορεί να στοιβάζεται με έναν κωδικό προσφοράς, ωστόσο αυτό εξαρτάται από την προώθηση.

Δώρα

Τα δώρα προστίθενται αυτόματα στο καλάθι όταν πληρούνται οι απαιτήσεις προσφοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δώρα πρέπει να προστίθενται χειροκίνητα στο καλάθι, όταν παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες.

Δωρεάν Παράδοση

Εφαρμόζεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, έκπτωση στα έξοδα αποστολής θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη χώρα. Η αποστολή σε άλλες χώρες ενδέχεται να εξακολουθεί να επιβαρύνεται με χρέωση. "Δωρεάν παράδοση στο Ηνωμένο Βασίλειο" αναφέρεται μόνο στην ηπειρωτική χώρα και αποκλείει τη Βόρειο Ιρλανδία.

Πολλαπλή Αγορά

Η έκπτωση ισχύει για το φθηνότερο στοιχείο στο καλάθι που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις προώθησης.

Εξαιρέσεις

Οι δωροεπιταγές και άλλα ειδικά δηλωμένα αντικείμενα εξαιρούνται από την έκπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τον κατάλογο των απαλλασσόμενων προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Μόνο ένας κωδικός έκπτωσης μπορεί να εφαρμοστεί ανά καλάθι.

CBD & Ταξίδια

Εάν ταξιδεύετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους κανόνες και τους κανονισμούς της χώρας σχετικά με την κατοχή και τη χρήση προϊόντων CBD.